Parohia ortodoxa Viisoara

Apariţii editoriale

Publicaţii

Română (România)English (United Kingdom)
Acasă Multimedia Cuvânt la Duminica a 31-a după Rusalii: DOAMNE, VREAU SĂ TE VĂD,VREAU SĂ TE CUNOSC PE TINE
Cuvânt la Duminica a 31-a după Rusalii: DOAMNE, VREAU SĂ TE VĂD,VREAU SĂ TE CUNOSC PE TINE
Evaluare utilizator: / 0
Cel mai slabCel mai bun 
Scris de Preot Petru Roncea   
Vineri, 22 Ianuarie 2016 11:53

 

În duminica a 31-a după Rusalii auzim Evanghelia vindecării orbului din Ierihon (Luca 18, 35-43). În textul Cazaniei acestei Duminici ni se vorbește despre împotrivirea mulţimii la cererea orbului de a fi miluit de Hristos. Prin urmare, cred că fiecare ne putem face mustrări de conştiinţă, pentru că de multe ori şi noi, în timpul vieţii acestea pământeşti, ne-am împiedicat sufletul nostru să se întâlnească cu Hristos. Căci orbul de la Ierihon reprezintă întâi sufletul nostru care are nevoie să-L vadă pe Hristos, iar mulţimea care împiedică pe orb să-L vadă, care îi spune să tacă, aceea este trupul nostru care este într-o continuă luptă cu sufletul din el, nevrând să-l lase să se apropie de Hristos, să fie miluit de către Hristos. În altă ordine de idei, orbul de la Ierihon reprezintă întreaga umanitate care zăcea în robie sufletească şi aştepta pe cineva să-i ofere vederea, să o aşeze în normalitate. Umanitatea Îl aştepta pe Mesia.

 

Orbul stătea la poarta Ierihonului şi cerea milă de la trecători; trecătorii care miluiau pe orb, spun Părinţii Bisericii că îi reprezintă pe profeţii Vechiului Testament, pe aceia care veneau în ajutor oamenilor care aşteptau mântuirea, dar nu le-o puteau oferi, pentru că mântuirea avea să fie adusă de Hristos la plinirea vremii.

După ce orbul a stat o vreme îndelungată la poarta Ierihonului ca să cerşească milă de la trecători, la un moment dat a auzit mişcare, zgomot, gălăgie, am spune noi, şi a întrebat: „Ce este?” I s-a spus că trece Iisus din Nazaret. Atunci el, ca unul care ştia de la trecătorii dinainte despre Iisus din Nazaret, la urechile lui ajunsese informaţii cu privire la minunile pe care Acesta le-a făcut, la faptul că era un om bun, un om plin de milă, a început să strige din răsputeri: „Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, miluieşte-mă!” I-a cerut milă, nu ştia ce să ceară de la El mai mult, doar atât, cum era obişnuit până atunci, căci primea milă de la trecători. Orbul a dorit să ceară milă şi de la Iisus din Nazaret. Iar oamenii îl opreau, să tacă, să nu mai strige. Mântuitorul, însă, Se apropie de el şi îl întreabă: „Ce vrei să-ţi fac?” Iar când Mântuitorul i se adresă direct lui, atunci orbul Îi ceru ceea ce avea nevoie, vederea: „Doamne, să văd!” Atunci, Mântuitorul îi răspunde: „Vezi! Credinţa ta te-a mântuit.” Şi deodată, înaintea orbului, înaintea ochilor lui care s-au deschis a apărut şi a văzut persoana lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Cel care i-a dat lui vedere, Cel care a venit ca să-i elibereze pe oameni de sub robia păcatului, Iisus Hristos din Nazaret, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Şi orbul a sărit în picioare şi a alergat după aceea după Mântuitorul, a mers după El slăvind pe Dumnezeu pentru darul vederii pe care l-a primit de la Domnul.

Această minune este o icoană preînchipuitoare a lucrului pe care avea să-l facă Hristos cu oamenii prin Jertfa Lui de pe Crucea Golgotei, de aceea şi duminica aceasta precede o altă duminică, a 32-a, cea cu Zaheu vameşul, şi aceste duminici ne pregătesc pentru o perioadă de restaurare sufletească, care este perioada Triodului. Această perioadă în Biserică începe din duminica a 33-a după Rusalii, cea numită a vameşului şi a fariseului, apoi a 34-a, a fiului risipitor, şi în continuare a 35-a, a judecăţii viitoare şi a 36-a, a izgonirii din rai a lui Adam, când începem Postul Mare. Deci Evanghelia de astăzi ne pregăteşte să primim această restaurare pe care Hristos Domnul vrea să ne-o aducă sufletelor noastre în cadrul acestui timp al pocăinţei care este Postul Mare, pentru ca să putem fi părtaşi cu vrednicie Învierii lui Hristos celei de a treia zi.

Să-I mulţumim lui Dumnezeu că ne dă icoane ale mântuirii, să-I mulţumim că ne arată prin minuni modul în care El vrea să opereze asupra sufletelor noastre. Să înţelegem că şi noi suntem orbi sufleteşte şi că avem nevoie de vedere, pe care numai El ne-o poate da, de aceea, să strigăm şi noi cu orbul de la Ierihon: „Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” Şi dacă El ne întreabă pe fiecare în parte: „Ce vrei să-ţi fac?”, noi să spunem: „Doamne, să văd”. În alte traduceri ale Bibliei se spune: „Doamne, vreau să Te văd”, pentru că nu pot să Te văd că nu am vedere; această dorinţă este cea care răscoleşte lăuntrul nostru, vrem să-L vedem pe Hristos. Dar pe Hristos Îl vedem în cei care ne înconjoară, pe faţa fiecărui semen al nostru este chipul lui Hristos. Să ne rugăm aşa: Doamne, fă să Te văd în cel de lângă mine, în vecinul meu, în fratele meu, în copilul meu, în copiii din jurul meu, în florile care cresc, în fulgii jucăuşi de zăpadă, în munţii care se cutremură la porunca Ta, în toate acestea, Doamne, ajută-ne să vedem faţa Ta! Şi-atunci când vedem pe faţa semenilor noştri faţa lui Hristos, înseamnă că am primit vederea cea sufletească de care avem nevoie, altfel suntem morţi. De aceea, noi insistăm mereu ca să ne împăcăm unii cu alţii, să iertăm unii altora orice ne-am greşit, pentru că dacă nu poţi vedea pe cineva, înseamnă că tu ai oproblemă, eşti orb, nu-L poţi vedea pe Hristos în semenul tău şi atunci înseamnă că ai nevoie de ceva şi acest ceva este prezenţa lui Hristos care să te vindece, care să te înnoiască. De aceea venim la biserică, la această poartă a Ierihonului, pentru că ştim că pe aici va trece Hristos. Când trece preotul cu cădelniţa, împrăştiind mireasmă duhovnicească în jur, să ne amintim de Hristos Care trece pe lângă noi. Atunci să zicem în inima noastră, să strigăm către Hristos: „Doamne, vreau şi eu să văd”, „Doamne, am nevoie de ceva, vreau să Te văd, vreau să Te cunosc pe Tine!” Şi aceste strigăte ale inimii noastre înălţate prin credinţă către Hristos vor fi întoarse către noi cu răspunsul lui Dumnezeu: „Vezi! Credinţa ta te-a mântuit”, datorită credinţei tale, vei vedea.

Să ne rugăm lui Dumnezeu ca ziua aceasta să ne fie nouă pregătitoare, aşa cum am spus, pentru perioada care în curând va începe, a Triodului, în Biserica noastră dreptmăritoare Ortodoxă. Amin!

Ultima actualizare în Vineri, 22 Ianuarie 2016 12:09
 


Creat si gazduit de Nometra WebDesign and Hosting. XHTML and CSS.